Làm việc mọi lúc – mọi nơi

Bạn hoàn toàn có thể tương tác với nhân viên ở nhà, ngay cả khi đi du lịch, đi công tác hoặc thậm chí là đang ở trên xe.

Comments are closed.