Lạc Tiên là đối tác Vàng của Bitrix24

Là một đơn vị có nhiều khách hàng và nhiều dự án Bitrix24 thành công và hiệu quả tại Việt Nam, Lạc Tiên đã chính thức được công nhận là Đối tác Vàng của Bitrix kể từ ngày 24/7/2015. Đây là cấp độ cao nhất mà Bitrix dành cho một đối tác. Ở Việt Nam, Lạc Tiên là một trong số rất ít đối tác có vinh dự trở thành đối tác Vàng.

bitrix Certification

Đây là một sự ghi nhận của Bitrix dành cho những nỗ lực của tập thể nhân viên Lạc Tiên đã triển khai thành công nhiều dự án trong suốt thời gian vừa qua.

Với một dự án Bitrix được triển khai cùng với Lạc Tiên, bạn không chỉ được đảm bảo về chất lượng, về tiến độ mà còn được đảm bảo:

  • Hoàn trả 100% chi phí bản quyền và chi phí triển khai nếu sau 1 năm sử dụng Bitrix không đạt hiệu quả.
  • Học thêm các kiến thức và kỹ năng quản trị phía sau Bitrix
  • Hiệu quả sẽ đến tức thì thông qua việc gia tăng doanh số bán hàng, gia tăng lợi nhuận sau chậm nhất là 3 tháng triển khai.

Hãy liên lạc ngay với chúng tôi hôm nay để được tư vấn hoặc sử dụng thử sản phẩm.