Dự án triển khai Bitrix24 cho Sàn Giao dịch BĐS Nam Long

Sàn Giao dịch BĐS Nam Long bắt đầu triển khai dự án Bitrix24 trên nền tảng phiên bản Cloud của Bitrix24 với các chức năng chính:

  • Quản lý quy trình bán hàng trong ngành BĐS bao gồm từ đặt chỗ, đặt cọc, hợp đồng…
  • Quản lý thông tin khách hàng, bao gồm từ khách hàng tiềm năng đến khách hàng trả tiền…
  • Quản lý mọi quy trình làm việc trong công ty
  • Quản lý hồ sơ, công văn
  • Quản lý dự án, quản lý nhân sự

Sàn Giao dịch Bất động sản Nam Long đang sử dụng Bitrix24 (phiên bản cloud) với khoảng gần 200 users cho tất cả các công việc hàng ngày, từ bán hàng, chăm sóc khách hàng, các công việc hồ sơ giấy tờ.

Comments are closed.