Hướng dẫn sử dụng

9
Mar

Làm sao để gia tăng 60% lợi nhuận trong kỳ tiếp theo?

Trong mấy ngày vừa rồi chúng tôi có dịp huấn luyện cho một số doanh nghiệp về xây dựng hệ thống sales và marketing trong doanh nghiệp bằng các hệ thống phần mềm Quản trị quan hệ khách hàng (CRM). Bài tập đầu tiên chúng tôi đặt ra cho các chủ doanh nghiệp và các vị trưởng phòng kinh doanh là, nếu công ty muốn tăng lợi nhuận thêm 60% trong năm sau thì cần cải thiện điều gì? Read more