GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ TỔNG THỂ CHO DOANH NGHIỆP CỦA BẠN

Bitrix24 là Giải pháp quản trị nội bộ tổ chức được thiết lập và phát triển dựa trên công nghệ của Hoa Kỳ. Hiện nay, đã có hơn 500,000 tổ chức, doanh nghiệp sử dụng Giải pháp này để nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức.

Lạc Tiên J.S.C là một trong những nhà cung cấp dịch vụ Bitrix24 cho thị trường Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

crm_activities

Các tính năng nổi bật của Bitrix24

 Mạng truyền thông nội bộ tổ chức.

 • Tương tác đa phương tiện trong và ngoài doanh nghiệp.
 • Quản trị dự án & quản lý thời gian.
 • Quản trị nhân sự & vận hành doanh nghiệp.
 • Quản lý bán hàng & quan hệ khách hàng.
 • Đồng bộ hóa, lưu trữ và bảo mật dữ liệu.
 • Tích hợp đa thiết bị, đa nền tảng. các tính năng nổi bật của Bitrix24

 Lợi ích của Bitrix24 đối với tổ chức

 •  Tối ưu hóa chi phí vận hành tổ chức.
 • Gia tăng hiệu suất làm việc cho nhân viên.
 • Cập nhật kịp thời tiến độ công việc & đảm bảo dự án đúng thời hạn.
 • Kiểm soát hiệu quả qui trình làm việc & cộng tác liên phòng ban.
 • Liên kết chặt chẽ giữa hoạt động kinh doanh, marketing và chăm sóc khách hàng.
 • Xử lý công việc chủ động trên nhiều thiết bị, ở bất kì đâu, bất cứ lúc nào.

Leave A Comment