CHÚNG TÔI MANG ĐẾN SỰ KHÁC BIỆT

Lạc Tiên luôn mang đến sự khác biệt, cung cấp cho bạn một nền tảng vững chắc để phát triển

Được thành lập năm 2008, Lạc Tiên hiện là nhà cung cấp dịch các giải pháp quản trị doanh nghiệp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nước và ở khu vực Đông Á, Đông Nam Á.
Chúng tôi không chỉ cung cấp các sản phẩm phần mềm, thế mạnh của Lạc Tiên là cung cấp các giải pháp tổng thể để doanh nghiệp nâng cao hiệu suất làm việc, nâng cao doanh thu và lợi nhuận.
Lạc Tiên CAM KẾT sẽ hoàn trả 100% chi phí bản quyền và phí triển khai nếu sau 1 năm doanh nghiệp ứng dụng các giải pháp do Lạc Tiên cung cấp mà không hiệu quả.

Bitrix24 – [‘bɪtrɪks] 24 – là một sản phẩm của hãng Bitrix, Inc., là một công ty tư nhân ở Mỹ, được điều hành bởi những nhà sáng lập. Bitrix24 là phiên bản hiện tại của giải pháp Bitrix Intranet and Extranet solutions (Bitrix, Inc. products) và được chuyển thành dạng dịch vụ đám mây vào năm 2012. Bitrix phục vụ cho hầu hết các doanh nghiệp trong nhóm 500 công ty lớn nhất trên thế giới, có thể kể đến như Xerox, Samsung, Volkswagen, KIA, Gazprom, Vogue và PC Magazine.